CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, č. CZ005706-1

Od 30. 2. 2002 je společnost ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným držitelem CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2009, č. CZ005706-1, s platností do 15.9.2018,
a to pro oblast vzduchotechnických zařízení, včetně jejích dílů a zámečnická výroba.
 

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 3834-2:2006, č. ZCV-18-303/C01

Od 25. 4. 2013 je společnost ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným držitelem CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 3834-2:2006, č. ZCV-18-303/C01, s platností do 25. 4. 2023,
a to v rozsahu svařování dílů zemědělských strojů, svařování dílů pro vzduchotechniku a svařování ocelových konstrukcí.

Všechny prvky systému dle ISO 9001:2009

jsou dokumentovány, zavedeny a udržovány za účelem:

  • prokazatelně zabezpečit, aby požadavky na jakost byly dodržovány ve všech fázích procesu výroby a montáže,
    tj. od příjmu objednávky, přes výrobní etapu, včetně systému kontrol, až po expedici k zákazníkovi
  • pokud možno co nejdříve zjistit nedostatky, rychle je odstranit a stanovit opatření k zamezení jejich opakování
  • trvale prověřovat práci všech, kteří jakost a kvalitu produktů společnosti ovlivňují
  • vytvořit v rámci společnosti podmínky pro maximální spokojenost jejich zákazníků

Systém jakosti v naší společnosti umožňuje operativní řízení a zabezpečení všech procesů ovlivňujících jakost výroby a montáže kovových výrobků.
Tím je umožněna pružná reakce na případné nedostatky, včetně uplatnění přijatých nápravných opatření.
Ke zlepšení jakosti rovněž přispívá zpětná vazba, která se odvíjí od hodnocení systému v rámci společnosti a z posouzení jakosti našich výrobků odběrateli.


ISO 3834-2:2006 CZ

Certifikát ISO 3834-2:2006

ISO 3834-2:2006 EN

Certification ISO 3834-2:2006

ISO 9001:2009 CZ

Certifikát ISO 9001:2009

ISO 9001:2009 EN

Certification ISO 9001:2009