Společnost má ve své produkci již od počátku široký sortiment od vybavení pekáren, laboratoří, nerezových infrastrukturních rámů a poklopů do hygienicky náročných provozů až po modulární filtrační jednotky pro čištění vzduchu, výrobu těžších tlustostěnných svařenců, zejména pro zemědělské a lesnické stroje, podvozky a kabiny různých dopravních prostředků.