Pro manipulaci s břemeny používáme

  • 2 mostové jeřáby ACS - 2,5t/13,5m
  • VZV Hyundai 50DA, 5t
  • VZV HYSTER Caterpillar DV1972
  • BALCANAR DV 1792
  • DESTA DV 3522 LX